برجسته ترین ها

15 روزه

15 روزه

در این پکیج پس از ثبت نام دانش آموزان می توانند از تاریخ 97/06/01 از ساعت 8 صبح الی 9 شب از پانسیون مطالعاتی استفاده نمایند .لازم به توضیح است که مدت ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

25 روزه

25 روزه

در این پکیج پس از ثبت نام دانش آموزان می توانند از تاریخ 97/06/01 از ساعت 8 صبح الی 9 شب از پانسیون مطالعاتی استفاده نمایند .لازم به توضیح است که مدت ..

280,000 تومان قیمت بدون مالیات: 280,000 تومان

30 روزه

30 روزه

در این پکیج پس از ثبت نام دانش آموزان می توانند از تاریخ 97/06/01 از ساعت 8 صبح الی 9 شب از پانسیون مطالعاتی استفاده نمایند .لازم به توضیح است که مدت ..

350,000 تومان قیمت بدون مالیات: 350,000 تومان

فیش روزانه

فیش روزانه

با تهیه فیش روزانه دانش آموزان می توانند از تاریخ 97/06/01 از ساعت 8 صبح الی 9 شب از پانسیون مطالعاتی بصورت روزانه استفاده نمایند .لازم به توضیح است ک..

20,000 تومان قیمت بدون مالیات: 20,000 تومان